Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Två händelser anmäls enligt lex Maria

Förbisedd eller fördröjd diagnos är den gemensamma nämnaren för de två fall som hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu anmäler till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bägge internutredningar har lett till förändrade rutiner i sjukvården.
Fall 1
Man i 40-årsåldern som i samband med en förkylning noterade bröstsmärta. Fyra månader senare fick han en ny luftvägsinfektion och sökte på sin vårdcentral, men EKG var normalt. En månad senare inkom mannen akut till Visby lasarett, kraftigt allmänpåverkad. Han hade utbredda lungembolier med hjärt- och leverpåverkan. Troligen hade lungembolierna bildats under en längre tid.
 
Primärvårdens internutredning visade att en rutin behövde förtydligas: Nytillkommen andfåddhet, i kombination med bröstsmärta utan EKG-förändring, bör leda till misstanke om lungemboli och remittering till Visby lasarett för kompletterande undersökning. 
 
Fall 2
Kvinna i 60-årsåldern som tidigare behandlats för cancersjukdom. Efterkontroller hade avslutats, när kvinnan ett år senare sökte för nytillkommen smärta. Detta utreddes, men inte som tumörrecidiv. Vid besök några månader senare på kirurgmottagningen för en annan åkomma beställdes röntgen. När röntgenundersökningen gjordes påvisade cancer.
 
I den internutredning som gjorts framkommer att patienter med denna cancerform numer följs upp längre tid, sedan nationellt vårdprogram reviderats. Dessutom har man tagit fram en ny rutin; att hos patienter med tidigare genomgången malignitet ska recidiv alltid uteslutas vid nya symtom.