Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitetsrapporter från läsåret 2009/10 till och med läsåret 2015/16

Nedan hittar du äldre kvalitetsrapporter för kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kvalitetsrapporterna från 2011 och framåt ersätter den tidigare kvalitetsredovisningen som kommunen och enskilda skolor tidigare varit skyldiga att redovisa.

Kvalitetsrapporter från 2011 och framåt

Kvalitetsredovisningar 2009-2010

Nyare resultatsammanställningar återfinns här