Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utveckling av infrastruktur

Arbetet med infrastrukturen handlar bland annat om gångstråk till och från kajområdet. Det handlar också om sådant som vägvisning, offentliga toaletter och trafikflöden. Arbetet omfattar den infrastruktur som Region Gotland ansvarar för.

Det här är en upprustning som är till gagn för såväl gotlänningar som besökare, inte bara kryssningsresenärer. I arbetet med infrastrukturen finns sex delprojekt.

Trafik

Delprojekt trafik handlar om infrastrukturlösningar för hur kryssningsresenärer ska ta sig till och från kryssningskajen (trafiklösningar och gångstråk med mera).

Kopparsviksvägen och Palissadgatan planeras att bli gångfartsområde, och Gutebackens övergång upphöjs.
 

Utveckling av stadsmiljö

Vi tittar på hur stadsmiljön i Visby ser ut och behoven av sittplatser, papperskorgar, belysning och eventuell röjning. 

Längst med gångfartsområdet kommer planteringar att göras och sittplatser kommer att anläggas. 
 

Busstrafik

I delprojektet arbetar vi bland annat med att ta fram förslag på linjedragning för transferbuss samt identifiera potentiella platser för transferbussar att hämta och lämna passagerare. I det är tillgänglighet en viktig fråga. Själva driften av transfertrafik ingår inte i Region Gotlands kollektivtrafik utan är tänkt att bedrivas av näringslivet.
 

Besöksmål

I delprojektet ska ett antal platser, där Region Gotland eller Länsstyrelsen på Gotland har ett åtagande, pekas ut. De utpekade platserna ska vara sådana som bedöms vara av intresse för en mer omfattande kryssningsturism. Projektet syftar till att identifiera dessa platser samt behovet av iordningställande och service vid respektive plats.

Galgberget naturreservat har under hösten 2017 tillgängliggjorts och anpassats. Utseendet kännas igen från Södra Hällarna vad gäller bland annat skyltning och grillplatser.
 

Offentliga toaletter

I det här delprojektet arbetar vi med att rusta upp befintliga offentliga toaletter i Visby samt färdigställa nya för att möta behoven som blir med ökad kryssningsturism.
 

Vägvisning och information

Målet med delprojektet är att uppnå en fungerande vägvisning och informationsskyltning när kryssningskajen står färdig. Man ska kunna utgå från Visby hamn och genom skyltning och annan information orientera sig i staden. 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?