Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snöröjning på enskilda vägar utan statsbidrag dras in

Tekniska nämnden beslutade vid junimötet i år att snöröjningen av enskilda vägar utan statsbidrag på Gotland ska upphöra hösten 2016. Det innebär att en hel del kortare enskilda vägar runt om på ön inte kommer att snöröjas framöver, något som alltså de som äger och använder vägarna nu måste göra.

Totalt handlar det om cirka 40 mil väg runt om på ön. Regionen räknar med en budgeterad besparing om 1,8 miljoner kronor per år.

Hundratals små vägar, totalt 40 mil

Det är hundratals små vägar på totalt cirka 40 mil som berörs. Detta har varit ett frivilligt åtagande som Region Gotland tagit på sig. Inte heller snökäppar kommer att ställas ut vid dessa vägar.

I mitten av oktober kommer regionen sätta upp snökäppar vid de vägar där regionen även fortsättningsvis kommer att snöröja.

Snöentreprenörer finns

Via internet kan enskilda vägägare som får snöröjningen indragen söka snöröjare, eller att man själv utför röjningen.

Snöröjningskartan baserar sig på den information som Region Gotland kunnat sammanställa. Region Gotland kan inte garantera att kartan är helt korrekt och fullständig när det gäller alla vägar och gator. Det är alltid beslut i Tekniska nämnden som gäller.

Informationen om väghållare har sitt ursprung i Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB).