Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bokhylla med böcker.

Regnbågshyllor

Regnbågshyllor med böcker för alla åldrar ur hbtq-perspektiv finns på Korpens bibliotek, på Hemse bibliotek och på Almedalsbiblioteket. Under uppbyggnaden bidrog Länsbiblioteket med samordning och bidrag till inköp av barn- och ungdomsböcker.