Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tvåspråkspåsen

Tvåspråkspåsar

Länsbiblioteket samordnade under en period bibliotekens arbete med Tvåspråkspåsen. Familjer, volontärer, studieförbund m fl kunde låna parallelltextböcker och tvillingböcker (samma bok på svenska och arabiska/persiska/tigrinja) för barn till högläsningsstunder. Just nu vilar denna satsning.