Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsmuskler Gotland

Länsbiblioteket och biblioteken på Gotland samarbetar med SiSU Idrottsutbildarna kring läsprojektet Läsmuskler Gotland. Projektet beviljades medel från Kulturrådet genom en större nationell satsning för att öka läsintresset hos idrottande barn och unga i Sverige. Projektet är avslutat men verksamheten pågår nu löpande i mindre skala.