Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital delaktighet och MIK

Trots att Sverige toppar listan över högst andel internetanvändare i EU finns det flera grupper som befinner sig i digitalt utanförskap. I ett samhälle där allt fler offentliga och privata tjänster digitaliseras blir det ett demokratiproblem. Bibliotekens uppgift, enligt bibliotekslagen är bland annat att följa den tekniska utvecklingen och öka sin kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Biblioteken ska skapa förutsättningar för att öka den digitala delaktigheten och verka för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) hos allmänheten. Biblioteken kan också utveckla kreativa metoder för att uppmuntra till innovativt digitalt och tekniskt skapande. Då kan barn och unga lära sig hur tekniken påverkar samhället och hur de själva kan påverka tekniken.

Digitalt först

Regeringen har gett Kungliga biblioteket i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket ska samordna de regionala biblioteksverksamheternas kunskap och insatser. Kungliga biblioteket får också i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. För att genomföra detta digitala kompetenslyft har satsningen tilldelats 25 miljoner årligen under tre år.

Målen med satsningen är att:

  • Öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala sammanhang.
  • Använda bibliotekens unika roll (till för alla) för att synkronisera den digitala kompetensen hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg.
  • Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang.
  • Genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning med flera i en snabb teknisk utveckling.

Förslaget baseras på regeringens uttalade önskan om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, Digitaliseringskommissionen, Demokratiutredningen och Medieutredningen. För att kunna genomföra detta krävs kompetensutvecklingsinsatser av bibliotekspersonalen i hela Sverige och detta uppdrag kommer tilldelas regionbiblioteken i nära samarbete med Kungliga biblioteket.

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen är en chans att samordna insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Digidelnätverket samordnar den nationella kampanjveckan.

Syftet med eMedborgarveckan är att:

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna
  • En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet

Länsbiblioteket samordnar aktiviteterna under eMedborgarveckan på de gotländska biblioteken.

Sidan uppdaterad: 26 januari 2018
Ansvarig för sidan: Cecilia Herdenstam

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?