Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 0498-29 90 60, 070-24 10 639
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Yvonne Shatohin
Samordnare barnhälsovården
Telefon: 0498-26 85 42
E-post: yvonne.shatohin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Små barns språkutveckling

När små barns språkutveckling ska främjas krävs samarbeten över förvaltningsgränserna. Länsbiblioteket, folkbiblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan har ett väl utvecklat samarbete kring dessa frågor sedan en lång tid tillbaka.

Länsbiblioteket sammankallar det förvaltningsöverskridande nätverket för små barns språkutveckling. I nätverket ingår representanter från biblioteken, förskolan, öppna förskolan, barnhälsovården, socialförvaltningen och förskollärarutbildningen på Uppsala universitet Campus Gotland. Här diskuterar vi samverkan, gemensamma strategier och projekt.

Barnens första bok

Sedan 1993 har Gotlands länsbibliotek via BVC delat ut en bok till alla nyfödda barn för att främja högläsning, stimulera barns språkutveckling och visa vägen till biblioteket. Vi vill främja lusten till språket och läsning hos de allra minsta barnen.

Nyblivna vårdnadshavare får ett presentkort på BVC och kan sedan på närmaste bibliotek hämta Anna-Clara Tidholms Knacka på eller Siv Widerbergs antologi De små barnens bok. Nu erbjuder biblioteken också gåvoböcker på thai och arabiska.

Föräldragrupper på biblioteksbesök

På BVC bjuds nyblivna föräldrar in till föräldragrupper som träffas under ett visst antal tillfällen. En av dessa träffar brukar äga rum på närmaste bibliotek. Där får familjen lära känna bibliotekets lokaler och träffa en bibliotekarie som berättar om små barns språkutveckling och vad biblioteket kan erbjuda i form av pekböcker, föräldrahyllor, babycaféer, sagostunder och sångstunder.

Språkpåsen

Språkpåsen är en hjälp till familjer med barn som står i kö för att komma till logoped eller som behöver tips för att stötta sitt barns språkutveckling. Böckerna i språkpåsen är valda för att passa barnets intressen och utmaningar. BVC-sköterskan skickar en remiss till närmaste bibliotek som skickar en kallelse till familjen. Familjen bjuds in till en träff på biblioteket för ett samtal om läsning, språkutveckling och böcker. Med sig hem får familjen en språkpåse med böcker och spel som passar barnet. I påsarna finns också tips på övningar som familjen kan göra hemma i väntan på utredning hos logoped. Språkpåsen är ett samarbete mellan BVC, logopederna och biblioteken på Gotland.

Bokstart Gotland

Bokstart Gotland är ett treårigt projekt som riktar sig till familjer och som vill stärka föräldrar och vuxna i barnets närhet i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos sina barn. I projektet samverkar förskolan, öppna förskolan, folkbiblioteken och barnhälsovården, där alla har i uppdrag att stödja barns språkutveckling, men utifrån olika kompetenser och infallsvinklar. Bokstartprogram finns i närmare 40 länder och har pågått i Sverige i form av pilotprojekt sedan 2015. Från och med 2018 har regeringen avsatt medel för att utvidga Bokstart till fler regioner och kommuner i Sverige. Region Gotland har sökt och beviljats projektmedel för att arbeta lokalt med små barns språkutveckling under tre år. På Gotland drar bokstart igång under början av 2019.