Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sabelles röda klänning

Gotlands länsbibliotek och biblioteken på Gotland drev under 2016 och 2017 det flerspråkiga sagostundsprojektet Sabelles röda klänning. Projektet tilldelades läsfrämjandemedel från Kulturrådet.