Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En läsande klass

Gotlands länsbibliotek och Almedalsbiblioteket har under fem år samarbetat med läsfrämjandeprojektet "En läsande klass" under Läsförståelsedagen under Almedalsveckan med en mängd olika seminarier kring ämnet läsförståelse och läsfrämjande för barn.