Kontakt

Cecilia Herdenstam 
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Besöksadress: Region Gotland Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-29 90 60, 0702-41 06 39
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coder Dojo

Under 2015 drev Gotlands Länsbibliotek försöksverksamhet med Coder Dojo tillsammans med Gotland Coder Dojo, Uppsala universitet Campus Gotland och Almedalsbiblioteket. Biblioteken vill gärna fortsätta verksamheter men saknar i nuläget mentorer.

Rörelsen Coder Dojo bildades på Irland 2011 med syfte att med hjälp av ideellt arbetande mentorer lära barn och unga mellan 7-17 år på ett lekfullt sätt att programmera, skapa spel, hemsidor och appar. Det handlar om digital delaktighet, att få barn och unga att förstå systemen bakom den digitala tekniken och att själva vilja skapa egna enkla program och spel. Att kunna koda och programmera kommer i framtiden att bli en basfärdighet, lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna. Biblioteken är givna platser för lärande och folkbildning även av denna sort.

Almedalsbiblioteket har under våren 2015 haft Coder Dojo för tjejer i en mindre grupp. Under hösten utökades gruppen med killar. För att fortsätta verksamheten behöver vi mentorer som kan undervisa barnen. Coder Dojo använder bara open source software och är alltid gratis. Vi utgår från Scratch, ett programmeringsspråk som man lätt kan skapa enkla spel med.

Är du intresserad av att vara mentor, hör av dig till länsbiblioteket!