Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker
Bokpåsar.

Bokpåsar

Satsningen på bokpåsar till alla kommunala förskolor på Gotland pågick mellan åren 2001 och 2016. Satsningen avslutades efter att bibliotekspersonalen under en lång period märkt en minskning i utlånen av bokpåsarna och en stark tendens till att det är samma familjer som lånar.  Biblioteken har tillsammans med Barnhälsovården och förskolan på Gotland sedan 2016 funderat och diskuterat andra mer riktade lösningar som når fler barn och barn i familjer som saknas läs- och biblioteksvana. Den nya satsning som vi enats kring är att prova den internationellt väl beprövade metoden Bokstart. Nätverket för små barns språkutveckling sökte medel från Kulturrådet och det treåriga projektet Språkstart Gotland drar igång under våren 2018.

Det ska vara lätt att få tag på barnböcker!

Bokpåsarna hänger i hallen på de flesta gotländska förskolor. De är fulla med spännande barnböcker och finns där för att det ska vara lätt att låna hem bra barnböcker.

Sedan 2001 har förskolorna och biblioteken på Gotland samarbetat kring bokpåsarna för att sprida läslust och främja barns språkutveckling. Det är Gotlands Länsbibliotek från Kultur- och fritidsförvaltningen och Pedagogiskt Mediecentrum från Barn- och ungdomsförvaltningen som samordnar verksamheten. Grundidén är att göra bra barnböcker lätt tillgängliga för förskolebarnen på Gotland.

Varför bokpåsar, böcker och högläsning?

Man kanske har långt till sitt närmaste bibliotek, eller hinner inte besöka det i sin stressiga vardag. Man kanske inte är van vid bibliotek eller böcker. Med bokpåsarna blir det enkelt att låna hem bra barnböcker.

Läsförståelsen minskar mer och mer hos barn och unga i Sverige. Att så många som möjligt ska kunna förstå och ta till sig texter är viktigt för ett demokratiskt samhälle. Ett barn som blir läst för har lättare att själv lära sig läsa och förstå texter och vet att läsning och böcker är roligt.

Ett barn som ofta blir läst för utvecklar flera förmågor och får en ordentlig skjuts i sin språkutveckling. Barnet lär sig hur språket fungerar och får ett mycket större ordförråd. De lär sig hur en berättelse är uppbyggd och vad man kan förvänta sig av en text.

Barnet lär sig också hur man kommunicerar och samspelar. Det blir en god lyssnare och tränar samtidigt upp sin koncentrationsförmåga.

Barnet lär sig en massa saker om sin omvärld och får sin värld bekräftad i böckerna. Genom att uppleva världen genom någon annan kan barnet känna empati. 

Barnet får också närhet och får vara i fokus en stund med sina funderingar tillsammans med en vuxen. Berättelserna stimulerar fantasin och övar barnet att skapa inre bilder. 

Hur går det till?

Påsarna hänger ofta i hallen på förskolan och byts två gånger per år. Tanken är att man lånar en påse under en tid för att sedan byta den mot en annan påse med andra böcker. De lokala biblioteken sätter samman påsarna som sedan hängs upp tillgängligt på förskolorna. I varje påse finns 5-7 böcker. De gula påsarna är för barn mellan 0 och 3 år, medan de röda är för barn mellan 3 och 6 år. Böckerna är noggrant utvalda av barnbibliotekarier bl a utifrån genus- och mångfaldsperspektiv. Det ska finnas välkända barnboksfigurer med men även nya bekantskaper. Det kan också finnas faktaböcker, sångböcker, rim & ramsor och ibland någon ljudbok i påsarna.

Målet är också att bokpåsarna ska bli en naturlig del av förskolans egen verksamhet och ett stöd för personalens arbete med barnens språkutveckling.

Den geografiska spridningen över Gotland är viktig och idag har många förskolor som önskar fått bokpåsar. Gotlands länsbibliotek fördelar delar av det kommunala inköpsstödet från Statens Kulturråd till inköp av nya böcker till påsarna. Under 2016 ska en ny variant kallad Kapprumsbibliotek testas på några förskoleavdelningar.

Sidan uppdaterad: 21 mars 2018
Ansvarig för sidan: Cecilia Herdenstam

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?