Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bokpåsar.

Bokpåsar

Satsningen på bokpåsar till alla kommunala förskolor på Gotland pågick mellan åren 2003 och 2016.

Satsningen avslutades efter att bibliotekspersonalen under en lång period märkt en minskning i utlånen av bokpåsarna och en stark tendens till att det är samma familjer som lånar.  Biblioteken har tillsammans med Barnhälsovården och förskolan på Gotland sedan 2016 funderat och diskuterat andra mer riktade lösningar som når fler barn och barn i familjer som saknas läs- och biblioteksvana. Den nya satsning som vi enats kring är att prova den internationellt väl beprövade metoden Bokstart. Nätverket för små barns språkutveckling sökte medel från Kulturrådet och det treåriga projektet Språkstart Gotland drar igång under våren 2018.