Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokens dag

Varje höst arrangerar Gotlands Länsbibliotek Bokens dag för gymnasieungdomar i samarbete med Wisbygymnasiet, ABF och bokhandeln Wessman & Pettersson. Evenemanget äger rum i Spegelsalen på Wisby Hotell och fyra spännande författare som passar målgruppen bjuds in för att skapa intresse för böcker och läsning.

Författare 2017

Anders de la Motte

Simon Häggström

 

Författare 2016

Carolina Klüft

Jenny Rogneby

Jesper Söder

Simon Häggström

 

Författare 2015

Olivia Bergdahl

Caroline Engvall

Jessica Schiefauer

Martin Melin

 

Författare 2014

Jens Lapidus

Josephine Bornebusch

Anders de la Motte

Märta Fohlin