Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Textlogotype projektet "så många fler"

Så många fler!

Gotlands idrottsförbund och kultur- och fritidsavdelningen beviljades medel från EU:s socialfond för kompetensutvecklingsprojektet ”Så många fler”.

Personal inom kultur och fritid, GI/SiSU idrottsutbildarna och Röda korset har under 2017 och 2018 kompetensutvecklas i integrations-, inkluderings- och mångfaldsfrågor tillsammans med ideella krafter som idrottsföreningar, sociala föreningar och kulturföreningar.

Syftet var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt integrationsarbete med ett bemötande som gör att alla känner sig välkomna till våra verksamheter och mötesplatser. Projektet fungerade också nätverksbyggande lokalt. Utbildningsinsatserna skapade gemensamma plattformar lokalt och en mer långsiktig samverkan kring mångfaldsfrågor.

Projektet utgick från diskrimineringsgrunderna och ska öka personalens kunskaper och förståelse för mångfald, interkulturalitet, ickediskriminering, jämställdhet, hbtq-frågor, normkritiskt tänkande och tillgänglighet m m.

Länsbiblioteket deltog aktivt i arbetsgruppen som planerade och utförde utbildningstillfällena.

 

Utbildningstillfällen:

2017

24 mars: halvdag för chefer om mänskliga rättigheter och ickediskriminering med Marco Helles.

4 maj: heldag med all personal, "Mångfald och likabehandling med mänskliga rättigheter som grund" med Edna Eriksson m fl.

21 september: "Möten över kulturgränser – utmaningar och möjligheter” med Jonatan Malm.

16 november: "Från flicka till (iron)man" med Lukas Svärd.

 

2018

8 mars: Jämställdhet och mångfaldsfrågor med Make Equal.

3 maj: halvdag med all personal om tillgänglighetsfrågor och funktionsvariationer.

Efter varje föreläsning hölls workshops på de respektive arbetsplatserna för samtal, diskussion och praktisk tillämpning i de egna verksamheterna.