Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två personer läser böcker för barn på ett bibliotek

Sabelles röda klänning

Gotlands länsbibliotek och biblioteken på Gotland har under 2016 och 2017 drivit det flerspråkiga sagostundsprojektet Sabelles röda klänning. Projektet tilldelades läsfrämjandemedel från Statens kulturråd och är avslutat.

Sagostunderna genomfördes på svenska med tolk till arabiska respektive dari, dvs de språk som talas av de flesta asylsökande barn på Gotland. Projektet var både en språk- och läsfrämjande aktivitet men hade också mångfalds- och interkulturellt perspektiv eftersom vi ville sammanföra barn med flykterfarenhet och gotländska barn i en gemensam upplevelse. Under 2016 och 2017 arrangerades  sagostunder på gotländska folkbibliotek, skolor, förskolor och asylboenden för barn.