Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsmuskler Gotland

Länsbiblioteket och biblioteken på Gotland samarbetar med SiSU Idrottsutbildarna kring läsprojektet Läsmuskler Gotland. Projektet har beviljats medel från Kulturrådet och ingår i en större nationell satsning för att öka läsintresset hos idrottande barn och unga i Sverige. Projektet är avslutat med verksamheten finns kvar.

Projektet ville sprida läsglädje och utveckla metoder för att motivera idrottande barn och unga till läsning, bl a genom läsande förebilder och genom nära tillgång till spännande böcker och läsmiljöer i idrottsmiljön.

Läsmuskler Gotland har erbjudit

  • Pop up-bibliotek med mattor, saccosäckar och korgar med utvalda böcker som blir till en mysig avkopplande läsmiljö vid matcher, idrottsskolor och andra sportevenemang.
  • Material för högläsning. Tränare, instruktörer eller föräldrar läser högt för en grupp, ett eller flera kapitel per gång. Biblioteken har utformat läshandledningar som gör det lätt att hitta böcker som passar olika åldrar, som sammanfattar innehållet och som innehåller frågor att utgå ifrån i gemensamma samtal efter läsningen. Passar bra vid idrottsskolor eller vid vanliga träningstillfällen.
  • Material för gemensam läsning. Biblioteken erbjuder material till läsklubbar med uppsättningar av samma bok och medföljande diskussionsfrågor.
  • Bokväskor fyllda med spännande böcker till omklädningsrummen eller att ta med vid resor till olika sportevenemang på fastlandet.

Verksamhet

Böckerna valdes speciellt för att intressera barn och unga i olika åldrar och med olika intressen. Läsmuskler har en stor mängd faktaböcker om olika sporter och idrottsutövare men också roliga faktaböcker om en massa annat. Det finns tecknade serier, roliga historier, gåtböcker. Och så skönlitteratur om barn och unga som utövar olika sporter med teman som kan uppstå kring idrottsutövandet som t ex kamratskap, prestationskrav, kärlek, jobbiga föräldrar m m. Vi har också många böcker om annat än sport.

Under somrarna 2015 - 2018 kunde idrottsföreningarna låna böcker med läshandledningar till sina sommarskolor för högläsningsstunder med boksamtal. Under sommaren 2015 hölls 95 högläsningstillfällen i sex idrottsskolor med ca 8 barn per grupp, ca 300 barn. Under 2016 hölls 89 högläsningstillfällen i fyra idrottsskolor med ca 8 barn per grupp, ca 300 barn. Under 2017 hölls 15 högläsningstillfällen i två idrottsskolor med ca 20 barn per grupp, ca 100 barn.

Bibliotekspersonalen utformade läshandledningar som föreningarna utgick från när de valde böcker. I handledningarna finns också diskussionsfrågor kring böckerna som instruktörerna kunde använda i samtalen med barnen.

Fortsättning

Erbjudandet om att använda projektets material, böcker, läshandledningar, pop upbibliotek m m kvarstår till idrottsföreningarna även efter projekttidens slut som en del av Sisu Idrottsutbildarna Gotlands utbud.