Kontakt

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tecknad bild av en person som hoppar i en pool i form av en bok

Badhusbibliotek

Ett samarbete mellan verksamheter inom kultur- och fritidsavdelningen för att främja läsning och öka servicen för brukarna.

Gotland har sedan oktober 2015 Sveriges första fasta badhusbibliotek med böcker för alla åldrar. Badhusbiblioteken är ett samarbete mellan länsbiblioteket, folkbiblioteken och badhusen på Gotland. Minibiblioteken finns på Solbergabadet och Hemsebadet och har byggts upp med läsfrämjandestöd från Statens Kulturråd.

Läsförmågan sjunker i Sverige. Genom badhusbiblioteken ville vi jobba läsfrämjande och erbjuda läsning i människors vardag på platser utanför det traditionella biblioteket. Vi vill sprida böcker till oväntade platser och till barn, unga och vuxna som kanske inte annars kommer i kontakt med böcker och bibliotek. På badhusen passerar många människor och ofta uppstår stunder av väntan som nu kan fyllas med läsning. Minibiblioteken ger också smakprov på vad biblioteken kan erbjuda. Från badhusens sida vill vi skapa ett mervärde och ökad service för våra besökare.

Vi fick läsfrämjandebidrag från Statens kulturråd som (med en mindre egeninsats) räckte till inköp av nya möbler, bokhyllor och böcker till badhusbiblioteken på Solberga- och Romabadet. Böckerna valdes för att passa alla åldrar och intressen och för att väcka intresse och inspiration. Den 9 oktober 2015 invigdes Sveriges första badhusbibliotek på de båda baden.

Vi kan se att badhusbiblioteken används flitigt av alla åldrar, främst av barn. Vi har fått många positiva kommentarer från användare, personal och i sociala medier. En kommentar från brukarenkäten 2015: "Nu har det kommit ett litet bibliotek på läktaren och jag tycker det har blivit så mycket mer trevligt". Badhusbiblioteken drivs nu av de lokala biblioteken.