Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tryckningsstöd

Tryckningsstödet ska främja utgivning av lokal litteratur och är ett redskap inom det regionala konstområdet bibliotek, litteratur och läsfrämjande vars ansvar ligger på Gotlands länsbibliotek.