Kontakt

Katarina Petersson
Samordnare Litteratur som konstform
Telefon: 0498-29 90 65
E-post: 
katarina.petersson@almedalsbiblioteket.se

 

Cecilia Herdenstam
Länsbibliotekarie/biblioteksutvecklare
Telefon: 070-788 79 00
E-post: cecilia.herdenstam@gotland.se

Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 Visby

För kontaktuppgifter till ditt bibliotek, se respektive hemsida.  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Uppslagen bok mot svart bakgrund

Litteratur

Vad är litteratur? Kort svar: Vårt kollektiva omedvetna. Förbindelsen mellan då och nu.

Långt svar: Jag gillar att tänka mig litteraturen som en stor damm. Poängen är inte att simma i land så fort man har dykt ned i den, utan att stanna i vattnet, att som Keats en gång beskrev det, njuta av dess förnimmelse och uppleva det. Innesluten av språket och bortom det.

Ulrika Kärnborg, Vad är litteratur och 100 andra jätteviktiga frågor, Bokförlaget Langenskiöld, 2011

 

Under 2019 och 2020 genomfördes en kartläggning av litterära aktörer och deras villkor på Gotland. Citatet ovan är lyft ur denna litteraturkartläggning.

Vill du delta i nätverksträffarna för lokala aktörer inom litteraturområdet, kontakta länsbiblioteket!