Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Taltidningen "På tal om Gotland"

På tal om Gotland är regionens taltidning. Den vänder sig till alla som har svårt att läsa skriven text. Taltidningen innehåller nyheter, intervjuer, nöje och familjenyheter. Här finns också information från Region Gotland.