Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projekt

Gotlands länsbibliotek driver eller medverkar i en rad utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer, främst folkbiblioteken på Gotland.

Pågående projekt:

Avslutade projekt: