Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Danslinjen

En inspirerande utmaning för dig som dansat länge och vill satsa mer!
Här utvecklar du din dansteknik, musikalitet och uttrycksförmåga inom flera olika dansformer.

Innehåll: Jazzdans, Klassisk balett och Modern/Nutida dans.

Danslinjen ger även möjligheter till eget skapande, scenisk framställning samt dans i olika rumsliga miljöer.