Kontakt

Vänge skola
tfn. 076 696 17 68

Fritidshem
tfn: 070-447 69 00

Rektor

Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se

 

Expedition:
Sonny Gustafsson
tfn: 0498-20 43 94
epost: sonny.gustafson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
lärare i klassrum vänge skola

Om Vänge skola

Vänge skola omfattar förskoleklass, fritidshem och grundskolan 1-6 och vi har ungefär 40 elever.

Undervisningen bedrivs om möjligt ämnesövergripande. Varje vecka får föräldrarna ett veckobrev på skolans lärplattform Schoolsoft. Vi berättar där vilka aktiviteter och undervisning som bedrivits under veckan. Vi siktar på att elever och föräldrar på regionens årliga enkäter ska ge våra verksamheter högsta betyg.

Vänge skola ingår i Roma skolområde och eleverna från oss fortsätter till Romaskolan i årskurs 7-9.

Eleverna har idrott, bild, slöjd, hemkunskap och moderna språk i Romaskolan.

Skolan har serveringskök och får sin mat från Romaskolan.

Upptagningsområde för Vänge skola är Vänge, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Buttle och Halla.