Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelskonsulenter

Konsulenterna är behjälpliga med stöd, råd och information när det gäller hjälpmedel.

Hjälpmedelskonsulenter inom område rörelsehinder
 

Lena Jacobsson
Telefon: 0498-26 88 02
E-post: lena.jacobsson@gotland.se

Evelina Persson
Telefon: 0498-26 82 89
E-post: evelina.persson@gotland.se

Klara Almqvist (Föräldraledig)
Telefon: 0498-20 36 30
E-post: klara.almqvist@gotland.se

Sari Aula
Telefon: 0498-20 36 29
E-post: sari.aula@gotland.se

Hjälpmedelskonsulenter inom områden syn, hörsel, kognition och kommunikation
 

Caroline Carlfors
Hjälpmedelskonsulent HSF, Logoped
Telefon: 0498-26 83 36
E-post: caroline.carlfors@gotland.se

Susanna Grönborg (Föräldraledig)
Hjälpmedelskonsulent HSF, Arbetsterapeut
Telefon: 0498-20 36 34
E-post: susanna.gronborg@gotland.se

Katarina Palmstam (Vikarie)
Hjälpmedelskonsulent HSF, Arbetsterapeut
Telefon: 070-447 69 45
E-post: katarina.palmstam@gotland.se

Anita Dahlström
Hjälpmedelskonsulent HSF, Synpedagog
Telefon: 0498-26 83 14
E-post: anita.dahlstrom@gotland.se

Matilda Bäckström 
Hjälpmedelskonsulent HSF, Audionom 
Telefon: 0498-20 38 21
E-post: matilda.backstrom@gotland.se

Konsulent inom område inkontinens

Bitte Ahlby

Urokonsulent HSF
Telefon: 0498-26 32 04
E-post: bitte.ahlby@gotland.se