Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelssamverkan (HMS)

Mötesplan 2023

2023-01-10

2023-02-07

2023-03-07

2023-04-04

2023-05-23

2023-06-14

2023-09-05

2023-10-10

2023-11-14

2023-12-12

 

 

Ansvarig:

Sven-Åke Håkansson
Hjälpmedelschef Region Gotland och enhetschef Hjälpmedelscentralen TKF
Telefon: 0498-26 94 06
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Medlemmar:

Sakkunniga tjänstemän på TKF, HSF, SOF

Tobias Johansson
Enhetschef Primärvård/Hab/Rehab HSF
Telefon:  0498-26 86 71
E-post: tobias.johanson@gotland.se

Jessika Creutz
Enhetschef Rehab lasarettet HSF
Telefon:  0498-26 89 36
E-post: josefina.cederholm@gotland.se

Josefina Cederholm
Enhetschef Hemsjukvården SOF
Telefon:  0498-20 42 02
E-post: jessika.creutz@gotland.se

Lena Jacobsson
Hjälpmedelskonsulent TKF
Telefon: 0498-26 88 02
E-post: lena.jacobsson@gotland.se

 

Uppdrag

  • Ta emot och sortera större/övergripande hjälpmedelsfrågor från regionens hjälpmedelsverksamheter.
  • Ge råd och stöd till regionens hjälpmedelsverksamheter.
  • Ta beslut inom sitt ansvarsområde.
  • bereda underlag till hjälpmedelskommittén.
  • Hantera uppdrag från hjälpmedelskommittén.