Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelssamverkan (HMS)

Mötesplan 2021

2021-01-13 14-16

2021-02-09 14-16 + HMK

2021-03-25 14-16

2021-04-20 14-16

2021-05-27 14-16 + HMK

2021-06-15 14-16

2021-08-17 14-16

2021-09-14 14-16 +HMK

2021-10-12 14-16

2021-11-16 14-16

2021-12-14 14-16 + HMK

 

 

Ansvarig:

Sven-Åke Håkansson
Hjälpmedelschef, RSF Enhetschef Hjälpmedelscentralen
Telefon: 0498-26 88 06
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Medlemmar:

Sakkunniga tjänstemän på TKF, HSF, SOF

Renée Adlertz
Enhetschef, HSF RO Rehabilitering Habilitering
Telefon:  0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Marianne Lyttkens
Enhetschef, SOF Hemsjukvården
Telefon:  0498-20 44 54
E-post: marianne.lyttkens@gotland.se

Cecilia Berg 
Utvecklingsledare SOF
Telefon: 0498-20 42 86
E-post: cecilia.berg@gotland.se

Lena Jacobsson
Hjälpmedelskonsulent TKF
Telefon: 0498-26 88 02
E-post: lena.jacobsson@gotland.se

Evelina Persson 
Hjälpmedelskonsulent TKFF
Telefon: 0498-26 82 89
E-post: Evelina.persson@gotland.se

Klara Almqvist (föräldraledig)
Hjälpmedelskonsulent TKF
Telefon: 0498-20 36 30
E-post: klara.almqvist@gotland.se

Caroline Carlefors
Hjälpmedelskonsulent HSF, Logoped, HSF RO Rehabilitering Habilitering
Telefon: 0498-26 83 36
E-post: caroline.carlfors@gotland.se

Susanna Grönborg 
Hjälpmedelskonsulent HSF, Arbetsterapeut, HSF RO Rehabilitering Habilitering
Telefon: 0498-26 36 34
E-post: susanna.gronborg@gotland.se

Anita Dahlström
Hjälpmedelskonsulent HSF, Synpedagog, HSF RO Rehabilitering Habilitering
Telefon: 0498-26 83 14
E-post: anita.dahlstrom@gotland.se

Matilda Bäckström 
Hjälpmedelskonsulent HSF, Audionom (Sjukvård), HSF RO Rehabilitering Habilitering
Telefon: 0498-20 38 21
E-post: matilda.backstrom@gotland.se

Uppdrag

  • Ta emot och sortera större/övergripande hjälpmedelsfrågor från regionens hjälpmedelsverksamheter.
  • Ge råd och stöd till regionens hjälpmedelsverksamheter.
  • Ta beslut inom sitt ansvarsområde.
  • bereda underlag till hjälpmedelskommitén.
  • Hantera uppdrag från hjälpmedelskommitén.