Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelskommittén (HMK)

Mötesplan 2021

2021-02-09 14-16

2021-05-27 14-16

2021-09-14 14-16

2021-12-14 14-16

Ordförande

Sven-Åke Håkansson
Hjälpmedelschef, Enhetschef Hjälpmedelscentralen
Telefon: 0498-26 94 06
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Medlemmar

Avdelningschefer från berörda förvaltningar; HSF, SOF, UAF, TKF

 
Patrik Vesterlund
Avdelningschef TKF
Telefon: 26 80 50
Carina Söderström
Avdelningschef Hemsjukvård SOF
Telefon: 0498-20 42 65
 
Emmy Öhrström
Resursområdeschef HSF 
Telefon: 0498-26 83 43
 
Lena Palmqvist 
Specialpedagog UAF 
Telefon: 

Uppdrag

  • Regionövergripande frågor
  • Strategisk utveckling, stöd och styrning, resurser.
  • Ta beslut inom sitt respektive mandat
  • Föra vidare till förvaltningar, nämnder och/eller regionstyrelsen vid behov.
  • Exempel på frågeställningar: avgifter/ekonomi, nationella förändringar i området, resurser