Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälpmedelskommittén (HMK)

Mötesplan 2022

2023-02-15

2023-06-16

2023-10-17

2023-12-15

Ordförande

Sven-Åke Håkansson
Hjälpmedelschef Region Gotland och enhetschef Hjälpmedelscentralen TKF
Telefon: 0498-26 94 06
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Medlemmar

Avdelningschefer från berörda förvaltningar; HSF, SOF, UAF, TKF

 
Patrik Vesterlund
Avdelningschef Försörjningen TKF
Telefon: 26 80 50
Carina Söderström
Avdelningschef Hemsjukvård SOF
Telefon: 0498-20 42 65
 
Lena Bäckström
Primärvårdschef 
Telefon: 0498-20 44 88
 
UAF Vakant plats

Uppdrag

  • Regionövergripande frågor
  • Strategisk utveckling, stöd och styrning, resurser.
  • Ta beslut inom sitt respektive mandat
  • Föra vidare till förvaltningar, nämnder och/eller regionstyrelsen vid behov.
  • Exempel på frågeställningar: avgifter/ekonomi, nationella förändringar i området, resurser