Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelspolicy och Allmänna anvisningar för hjälpmedel utgör tillsammans med behovstrappan Region Gotlands regelverk för hjälpmedel. 

I Policyn får vi riktlinjer att styra beslut och uppnå uppsatta mål.

I Allmänna anvisningar finns övergripande information inom hjälpmedelsområdet.

I behovstrappan visas de hjälpmedel som Region Gotland tillhandahåller  indelade i fyra områden utifrån behov:

  •     hjälpmedel för att förflytta sig
  •     hjälpmedel för att prata eller meddela sig med andra människor
  •     hjälpmedel för att klara vardagen, aktiviteter i dagliga livet
  •     hjälpmedel för vård och behandling.

Inom varje område visas de hjälpmedel som kan förskrivas samt aktuella förskrivningsanvisningar.

Hitta direkt