Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Stefan Persson
Avdelningschef och direktör för regional utveckling
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se

Johann Malmström
Tillväxtchef (tf)
Telefon: 0498-26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillväxtråd

Tillväxtrådet består av breda intressentorganisationer inom näringslivet, ansvariga myndigheter och närmast berörda organisationer.

Deltagarna bidrar med kunskap, synpunkter, förslag och prioriteringar till hur arbetet ska bedrivas.

Vid behov i angelägna frågor kan också särskilda arbetsgrupper knytas till rådet.  I arbetsgrupperna utvecklas handlingsplaner och konkreta insatser.

Samtliga mötestillfällen sker klockan 16.00-17.30 hos Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby.