Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Michael Enlund
Näringslivschef
Telefon: 0498-26 93 77
E-post: michael.enlund@gotland.se

Peter Bloom
Näringslivsstrateg företagsstöd
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se

Karin Farinder 
Näringslivsstrateg gröna näringar, kulturella och kreativa näringar
Telefon: 0498-26 94 99
E-post: karin.farinder@gotland.se

Mats Jansson
Näringslivsstrateg besöksnäring
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Lina Holmgren
Projektledare tillväxtprogram, regionalt tillväxtarbete
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

Maria Pettersson 
EU-samordnare
Telefon: 0498-20 41 54
E-post: maria.pettersson03@gotland.se

Annette Glover
Projektsamordnare
Telefon: 0498-26 94 35
E-post: annette.glover@gotland.se

Therése Kullåker 
Strateg, arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Telefon: 0498-26 90 60
E-post: therese.kullaker@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Om näringslivet - Regional utveckling

Gotlands tillväxt angår oss alla - oavsett om vi är företagare, tjänstemän, föreningsmedlemmar, förtroendevalda eller invånare. En framgångsrik tillväxt förutsätter att det finns en stark gemensam vilja och framtidstro.

Regionalt utvecklingsuppdrag

Sedan den 1 juli 1997 ansvarar Region Gotland även för det statliga regionala utvecklingsuppdraget vilket innebär ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur ingår.

Det handlar om att samla aktörer som bland annat högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi, att samordna och skapa mötesplatser och nätverk och att ansvara för att utvecklingsarbetet kontinuerligt följs upp.

En hållbar regional tillväxt och utveckling handlar om att ha en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem.

Region Gotlands roll

För att skapa en drivkraft bland medborgarna i tillväxtarbetet är det av stor vikt att alla känner sig delaktiga i Gotlands framtid. Region Gotland har i rollen som myndighetsutövare huvudansvaret för hur välfärdstjänsterna (kommun- och landstingsuppdraget) levereras och en mer stödjande roll när det gäller affärs- och företagsutveckling (regionalt utvecklingsuppdrag).

Tillväxtpolitik

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Politikområdet omfattar frågor som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram.


Du kan läsa mer om vårt tillväxtarbete, den kommande tillväxtplanen och våra strategiska arbeten och planer under dessa sidor.

 

Sidan uppdaterad: 1 juni 2016
Ansvarig för sidan: Michael Enlund

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?