Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: info@gotlandskollektivtrafik.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-20 49 00
Telefontid: vardagar kl. 05.00-02.00, helg kl. 06.00-02.00

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biljettpriser

Från och med 14 juni 2020 tills vidare gäller en förändrad taxa för enkelbiljetter. Dessutom rekommenderar vi att du köper dina biljetter innan du stiger på bussen.

För att underlätta resandet och för att enklare kunna använda reskassa kommer en enhetstaxa att införas. Det innebär att priset för en enkelbiljett inte längre beror på resans längd. Samma biljettpris gäller oavsett vilken försäljningskanal som används.

Observera att byten mellan stads- och landsbygdstrafiken inte är inkluderade i enkelbiljetten. Har du exempelvis en enkelbiljett för landsbygdstrafiken och byter du till stadstrafiken, kommer en ny enkelbiljett för stadstrafiken att aktiveras. Du behåller din biljett för landsbygdstrafiken tills dess giltighetstid har löpt ut.

Pensionärer, ungdomar, studenter och barn får åka till rabatterat pris, så kallad halv biljett. Vill du använda reskassa med halv biljett behöver du aktivera detta. Informationen hur du gör hittar du under ”Frågor och svar”.

Följande priser och giltighetstider gäller för våra enkelbiljetter från och med den 14 juni 2020 tills Region Gotland går ut med ny information:

Enkelbiljett inom Visby stadstrafik (linje 1-6)

 • Pris hel biljett: 20 kr (löses av vuxen)
 • Pris halv biljett: 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
 • Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter
 • Biljettens giltighetsperiod börjar när du blippar ditt busskort eller din QR-kod mot biljettläsaren.
 • Giltig för övergång på stadslinjerna, även fri returresa inom övergångstiden.

Enkelbiljett inom landsbygdstrafiken (linje 10-62)

 • Pris hel biljett: 40 kr (löses av vuxen)
 • Pris halv biljett: 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
 • Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter
 • Biljettens giltighetsperiod börjar när du blippar ditt busskort eller din QR-kod mot biljettläsaren.
 • Giltig för övergång på landsbygdslinjerna, även fri returresa inom övergångstiden.

Alla övriga biljetter berörs inte av förändringen, priserna hittar du i tabellen nedan.

 

Priser från och med 1 november 2017

  Vuxen

Pensionär
Ungdom
Student

Barn
Busskort 20 20 20
Länskort 750 650 -
Förortskort 495 435 -
Visbykort 370 300 300
Årskort 7500 6500 -
24-timmarskort 150 120 120
72-timmarskort 300 240 240

 

Avgift: 20 kronor

Avgiften återbetalas inte.

Handläggningsavgift vid nyskapande av borttappat kort: 80 kronor.
Vid nyskapande av borttappat kort tas även avgiften för busskort 20 kronor ut.

Avgifterna gäller även de som tappat bort sitt bussiga kort och får ett nytt kort hemskickat.

Ingen avgift för barnvagn.

Resenär med rollator, rullstol eller barnvagn (med barn i) åker utan avgift.

Cykel (ej tandem, elcykel eller cykelkärra) får medföras mot avgift i mån av utrymme.

Avgift: 20 kronor

Gäller enbart landsbygdstrafiken.

Ingen avgift för hund.

Priser:

Blommor   85 kr
1 kg 85 kr
3 kg 110 kr
5 kg 125 kr
Max 10 kg   155 kr

Varuslag som ska kunna fraktas:

 • Blommor
 • Reservdelar
 • Små paket

Varuslag som inte ska kunna fraktas:

 • Livsmedel
 • Batterier, oljor, sprayburkar, brandfarliga produkter
 • Skrymmande produkter, större än: 40 cm x 40 cm x 30 cm

I övrigt så gäller att:

 • Endast varor som inte kräver tillstånd/anmälan ska tillåtas fraktas.
 • Paketet ska ha en innehållsdeklaration.
 • Max vikt på paket är 10 kg.
 • Max storlek på paket: 40 cm x 40 cm x 30 cm

Gods kan lämnas/hämtas direkt vid bussen eller på busstationen i Visby.

Betalas kontant i bussen/busstationen eller med betalkort på busstationen i Visby.

 

Korttyper

Vuxen: 750 kronor
Pensionär: 650 kronor
Ungdom/student: 650 kronor

Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken i Visby - under 30 dagar.

Kortet är inte personligt.

Hyra av plats i cykelgarage ingår i Länskortet.

Vuxen: 7500 kronor
Pensionär: 6500 kronor
Ungdom/student: 6500 kronor

Kortet gäller för obegränsat antal resor i både landsbygds- och stadstrafik. Kortet är giltigt i 365 dagar efter första validering.

Kortet är inte personligt.

Hyra av plats i cykelgarage ingår i Årskortet.

Vuxen: 495 kronor
Ungdom/student: 435 kronor
Pensionär: 435 kronor

Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 25 km under 30 dagar från närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby, Fårösund, Slite, Klintehamn, Hemse och Roma.

Kortet är inte personligt.

Vuxen: 370 kronor
Ungdom/student: 300 kronor
Pensionär: 300 kronor
Barn: 300 kronor

Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby tätortsområde under 30 dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett.

Kortet är inte personligt

Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till och med 30 juni året personen fyller 20 år. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling, kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.

Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.

Saknar tidsbegränsning och kan laddas med 100-1000 kronor.

Reskassa används vid köp av enkelbiljetter.

Vuxen: 150 kronor (betalning i buss: 160 kr)
Ungdom/student: 120 kronor (betalning i buss: 130 kr)
Pensionär: 120 kronor (betalning i buss: 130 kr)
Barn: 120 kronor (betalning i buss: 130 kr)

Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar.

Vuxen: 300 kronor (betalning i buss: 320 kr)
Ungdom: 240 kronor (betalning i buss: 260 kr)
Pensionär: 240 kronor (betalning i buss: 260 kr)
Barn: 240 kronor (betalning i buss: 260 kr)

Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar.

Information

Barn 0-7 år gäller samtliga barn till den 30 juni det år man fyller 7 år.

Barn under sju år åker gratis i vuxens sällskap, dock högst fyra barn/vuxen.

Ungdom 7-19 år gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det år man fyller sju år fram till den 30 juni det år man fyller 20 år.

Godkänd legitimationshandling skall uppvisas.

Pensionärsbiljett gäller för personer som över 65 år och för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning .

Resenärer som fyllt 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och stadstrafiken Visby.

Gäller inte närtrafiken.