Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Köldmedia

Köldmedia kallas kemikalier som kan transportera kyla. Det finns till exempel i kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar. Om du har en kylanläggning som innehåller flourerande växthusgaser behöver du anmäla den till oss på Region Gotland och varje år rapportera om dess användning. 

Anmälan och årsrapportering 

Om du har en anläggning om innehåller flourerande växthusgaser måste du anmäla den till Region Gotland. Du ska också årsrapportera till oss.  

Installation av utrustning som innehåller köldmedia ska alltid göras av ett ackrediterat företag. Blanketter för anmälan och årsrapportering finns hos ditt ackrediterade kylföretag.

Det är viktigt att komma ihåg att det är du som har kylanläggningen som ansvarar för att den faktiskt anmäls, kontrolleras och rapporteras. 

Kontakta oss om du har frågor 

Har du frågor om anmälan, installation och årsrapportering av köldmedia så kan du kontakta Region Gotland. Du kan också ta kontakt med ett ackrediterat kylföretag för att få veta mer.