Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälan och tillstånd för miljöfarlig verksamhet

För att se till att vi har en trygg och säker miljö på Gotland behöver många miljöfarliga verksamheter anmälas eller få ett tillstånd av oss innan den startas.  Här kan du läsa mer om hur du gör för att anmäla din verksamhet. 

Vilka verksamheter kan vara miljöfarliga? 

Anmälan av miljöfarliga verksamheter kan beröra miljöskydd, lantbruk, hälsoskydd eller enskilda avlopp. Du kan läsa mer om våra olika verksamhetsområden här på vår hemsida och vad som gäller för dem. 

Behöver jag söka tillstånd eller anmäla min verksamhet? 

Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar. På vår rullista längre ner på sidan kan du läsa mer om de olika verksamhetskategorierna och vad som gäller för dig. Det är viktigt att du sätter dig in i de regler som gäller för just ditt ärende. 

En A-verksamhet är en verksamhet med mycket stor miljöpåverkan som kräver tillstånd. Prövning utförs av miljödomstol.

Exempel på A-verksamheter är:

 • bearbetning av kärnbränsle
 • större massa- och pappersbruk
 • större cementfabriker

En B-verksamhet är en verksamhet med stor miljöpåverkan som kräver tillstånd. Prövning görs av länsstyrelsen.

Exempel på B-verksamheter:

 • större hamnar
 • större vindkraftsparker
 • krematorium

En C-verksamhet är en verksamhet med mindre miljöpåverkan som kräver anmälan. Prövning görs av Region Gotland.

Exempel på C-verksamheter är:

 • större drivmedelsstationer
 • mindre vindkraftverk  
 • skola/förskola

En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som vanligtvis inte kräver varken tillstånd eller anmälan. Prövning behöver normalt sett inte göras men vissa undantag finns, så som avloppsanläggningar.

Exempel på U-verksamheter:

 • byggföretag
 • små verkstäder
 • flerbostadshus