Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter påverkar vår miljö eller hälsa. Många miljöfarliga verksamheter kräver ett tillstånd eller att verksamheten ska anmälas innan den startas.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar en stor mängd verksamheter inom olika typer av branscher. Till exempel kan det vara lantbruk, skolor, industrier, tatueringsstudios och avloppsanläggningar. Grundläggande för miljöfarliga verksamheter är att de styrs av miljöbalken och tillhörande förordningar samt föreskrifter.  

Hur vet jag om min verksamhet är miljöfarlig? 

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs ett tillstånd eller en anmälan. Vilka verksamheter som behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan framgår av miljöprövningsförordningen. 
 

Oavsett vilken av kategorierna som den tilltänkta verksamheten tillhör så gäller miljöbalken. En viktig princip är att det är den som driver, eller planerar att driva, en verksamhet eller vidta en åtgärd som ska skaffa sig den kunskap som behövs. Det är alltså viktigt att ta sig tid och sätta sig in i vilka regler som gäller. 
 

Det är också viktigt att veta vilka förutsättningar som finns på den plats där du vill starta en verksamhet. Läs mer om det i rutan Att tänka på. 

En A-verksamhet är en verksamhet med mycket stor miljöpåverkan som kräver tillstånd. Prövning utförs av miljödomstol.

Exempel på A-verksamheter är:

  • bearbetning av kärnbränsle
  • större massa- och pappersbruk
  • större cementfabriker

En B-verksamhet är en verksamhet med stor miljöpåverkan som kräver tillstånd. Prövning görs av länsstyrelsen.

Exempel på B-verksamheter:

  • större hamnar
  • större vindkraftsparker
  • krematorium

En C-verksamhet är en verksamhet med mindre miljöpåverkan som kräver anmälan. Prövning görs av Region Gotland.

Exempel på C-verksamheter är:

  • större drivmedelsstationer
  • mindre vindkraftverk  

En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som vanligtvis inte kräver varken tillstånd eller anmälan. Prövning behöver normalt sett inte göras men vissa undantag finns, så som avloppsanläggningar.

Exempel på U-verksamheter:

  • byggföretag
  • små verkstäder