Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Solceller

Solel

Gotland lämpar sig utmärkt för produktion av solel, då solinstrålningen är lika bra som i södra Tyskland. I dagsläget har Gotland en hög andel intermittent elkraft i systemet vilket försvårar utbyggnad av förnybar elenergi så länge kraftöverföringen till fastlandet är begränsad. Idag är det endast tillåtet att bli mikroproducent på ön, se regler nedan. De som inte uppfyller reglerna för mikroproduktion blir istället elproducent, den som vill bli elproducent måste kontakta GEAB för att ställa sig i "elproducentkön".

Installation av solceller

Under de senaste 10 åren har priserna för solceller rasat till en fjärdedel. Detta har gjort att solceller börjar blir lönsamt även här i Sverige som har låga elpriser. Den som är intresserad av att sätta upp solceller på sin villa har några viktiga punkter att tänka på innan installationen:

Mikroproduktion

Förutsättningen är att huvudsäkringen högst får vara 63 ampere, anläggningen för högst mata in 43,5 kilowatt och där uttaget i kilowattimmar under ett kalenderår är större än inmatningen.

Börja med att se över din elanvändning

Hur mycket energi går det åt under hela året och specifikt under sommarmånaderna i din fastighet? Läs av statistiken på ”Mina sidor” eller kontakta ditt nät-, eller elhandelsbolag för att få statistik.

Din förbrukning styr

Om du vill vara mikroproducent styr förbrukningen hur stor anläggning du kan installera. Per kalenderår måste du ha köpt mer el än vad du sålt till ditt elhandelsbolag. Du måste vara nettokonsument.

Tak, vägg eller på marken?

Har din fastighet en lämpligt plats att installera solceller på? Rakt mot söder i 30-40 graders lutning ger flest antal kWh per år, men alla väderstreck mellan öst till väst ger minst 90 % av att lägga solcellerna horisontellt. Det viktigaste är att solcellerna inte skuggas.

Bygglov

Kontakta regionens bygglovenhet och ta reda på om det krävs bygglov för den installation du planerar.

Kontakta ditt nätbolag

Kontrollera din nätägares tekniska krav på en solcellsanläggning, vilket installatören hjälper dig med. Din anläggning måste följa nätägarens regler för att inte anläggningen ska mata in ”dålig” strömkvalitet till nätet samt att din anläggning inte får leverera in ström på nätet när nätet är strömlöst. CE-märkning garanterar detta.

Ta kontakt med en installatör

Ta kontakt med några olika installatörer och jämföra priser och utrustning. Ta gärna referenser så du vet om andra varit nöjda med de aktuella installatörernas arbete.

Föranmälan

Anlita en behörig elinstallatör som lämnar in en Föranmälan till ditt nätbolag, gärna tre månader innan byggstart. Du kan behöva en ny eller utökad anslutning till nätet, vilket ditt nätbolag i så fall meddelar och vad kostnaden för detta kan bli.

Solcellsstöd eller ROT-avdrag

Du kan välja att söka solcellsstöd eller använda ROT-avdraget för din solcellsinstallation. Det går inte att utnyttja båda.

Färdiganmälan

När anläggning är klar skickar din elinstallatör in en Färdiganmälan till nätbolaget. Vid behov byter nätbolaget din elmätare kostnadsfritt. Den nya elmätaren klarar av att mäta både inmatning och uttag från elnätet.

Momsregistrera dig (kravet är borttaget sedan 1/1-2017 för vissa)

Den som säljer solel för högst 30 000 kr om året behöver inte vara momsregistrerad. Dessa nya regler började gälla 2017-01-01. Den som säljer solel för mer än 30 000 kr per år behöver fortfarande vara momsregistrerad. Har du varit momsregistrerad enligt de tidigare reglerna ska du komma ihåg att avregistrera dig.

 

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Skrivavtal med ett elhandelsbolag

När installationen är klar ska du skriva avtal med ett elhandelsbolag som vill köpa din solel. Ta kontakt med flera elhandlare eftersom priset kan variera stort. Den du skriver avtal med vill oftast att du även köper din el från dem. Fråga också elbolaget om du får betalt för dina elcertifikat.

Skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 får alla som har mikroproduktion av förnybar el en skattereduktion för den el som levereras in på nätet. Den som står på elabonnemanget får tillbaka 60 öre/kWh. Ditt elnätsbolag redovisar varje år till Skatteverket hur mycket el du levererat in, uppgiften kommer vara förtyckt i din deklaration, som du sedan gör avdrag för.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?