Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vattentunna

Vatten – vårt viktigaste livsmedel!

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av Gotlands största utmaningar – både på kort och lång sikt.

Många på Gotland får sitt dricksvatten via Region Gotlands distributionsnät. Det är ytvatten (Tingstäde och Bäste träsk) samt grundvatten från borrade brunnar runt om på ön.

Bevattningsförbud på delar av ön från 1 april

För abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet utfärdas nu bevattningsförbud för Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn.

Förbudet ska gälla från 1 april. Det är ännu för tidigt hur långt tid det kommer att gälla, men det kommer i alla fall att gälla över sommaren. Bevattningsförbudet kan också troligen komma att utökas och gälla andra socknar eller hela Gotland. Vattennivåerna i främst de stora grundvattenmagasinen är ännu låga, trots den senaste tidens regniga väder.

Nya bräckvattenverket

Nya bräckvattenverket på södra Gotland levererar nu ut vatten på Södra Gotlands vatten försörjning. Även om det nya ledningsnätet från södra ön till Visby inte är klart, så hjälper verket till för att avlasta Visbys dricksvattenförsörjning. Detta genom att Region Gotland inte behöver pumpa lika stor mängder vatten söderut som tidigare år.

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.