Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vattentunna

Vatten – vårt viktigaste livsmedel!

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av Gotlands största utmaningar – både på kort och lång sikt.

Många på Gotland får sitt dricksvatten via Region Gotlands distributionsnät. Det är ytvatten (Tingstäde och Bäste träsk) samt grundvatten från borrade brunnar runt om på ön.

Statusrapport Juli 2019: Bevattningsförbud över hela ön

Från och med den 1 april infördes bevattningsförbud över hela ön. Detta gäller för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät, men alla som har enskilda vattentäkter uppmanas till att spara på vattnet.

De stora vattenmagasinen på Gotland har inte återhämtat sig efter fjolåret. Nivån i dessa magasin är mycket under det normala. Nederbörd faller på olika ställen och får då påverkan på grundvattenbildningen. Just nu är vattennivån i Tingstäde träsk lägre jämfört med samma tid ett normalt år.

Nya bräckvattenverket

Nya bräckvattenverket på södra Gotland levererar nu ut vatten på Södra Gotlands vatten försörjning. Även om det nya ledningsnätet från södra ön till Visby inte är klart, så hjälper verket till för att avlasta Visbys dricksvattenförsörjning. Detta genom att Region Gotland inte behöver pumpa lika stor mängder vatten söderut som tidigare år.

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.