Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Ulf Linnerhed
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Försäljning av tobak, e-cigaretter och nikotinbehållare

Om du vill sälja tobaks- eller nikotinprodukter i till exempel din butik eller restaurang måste du först anmäla försäljningen till Region Gotland. 

Du får sälja tobak, påfyllningsbara e-cigaretter eller nikotinbehållare om:

  • du har anmält till Region Gotland att du ska sälja dessa produkter
  • du har ett egenkontrollprogram
  • alla förpackningar har svensk varningstext
  • tobaken och nikotinet är beskattat i Sverige
  • kunden kan visa att denne är över 18 år 
  • det finns en tydlig skylt som talar om att butiken inte säljer till personer under 18 år.

Observera också att senast den 1 januari 2018 måste alla förpackningar med elektroniska cigaretter och nikotinbehållare innehålla ett informationsblad, förses med en innehållsdeklaration och ha en hälsovarning. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten, med undantag från produkter som tillverkats innan den nya lagen började gälla (1 juli 2017). Dessa får fortfarande säljas till och med den 1 januari 2018.

Anmälan om försäljning

Du anmäler försäljningen till Region Gotland. I anmälan ska du bifoga ett utarbetat egenkontrollprogram som beskriver de rutiner som verksamheten har för att säkerställa att försäljningen sker i enlighet med lagen. Anmälningsplikten omfattar försäljning av all tobak, e-cigaretter och nikotin till konsumenter, oavsett om den är tillfällig eller permanent. 
 

Anmälningsblankett för försäljning av tobak, e-cigaretter och nikotinbehållare.
 

Ägarbyte

Om en verksamhet som säljer tobak, e-cigaretter eller nikotinbehållare byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas. Detta eftersom rätten att sälja dessa produkter inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att det är den nya ägaren som faktureras för tillsynsavgift.
 

Ansvarsfull försäljning

Åldersgränsen 18 år vid köp av tobak, e-cigaretter och nikotinbehållare omfattar alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigaretter, cigarrer, cigariller och så vidare, alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin med undantag för de e-cigaretter utan nikotin som ej går att fylla på. Det är den som säljer som ansvarar för att kontrollera köparens ålder. Dessutom får man inte sälja om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonalen har ett personligt ansvar och kan straffas om inte försäljningen sker enligt lag. Det är viktigt att personal som säljer dessa produkter får utbildning för vad som gäller.
 

Du får inte sälja:

  • enstaka cigaretter.
  • till personer som du tror kan ge bort eller sälja varorna till någon under 18 år.
  • om du inte förvissat dig om att personen är över 18 år.

Egenkontroll

Den som säljer tobak- och nikotinprodukter ska enligt lag göra egenkontroll på försäljningen. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur lagen ska efterlevas. Butiksägaren ska dokumentera rutinerna skriftligen i ett program eller en handlingsplan. Programmet ska också beskriva hur personalen får information om gällande lagar och regler kring försäljning.
 

Reklam enbart i vissa fall

Reklam för tobaks- och nikotinvaror får inte exponeras hur som helst. Det är förbjudet att göra reklam utanför en butik eller i skyltfönstren. För e-cigaretter är det även förbjudet med reklam på internet, i radio, på TV eller i tidningar. Reklam får finnas i butiken om den inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till köp eller bruk.
 

Tillsyn

Region Gotland bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter, nikotinprodukter, folköl eller vissa receptfria läkemedel. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på ett korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.


Även polisen är tillsynsmyndighet över tobaks- och nikotinförsäljningen vilket innebär att också polis kan göra oanmälda tillsynsbesök hos verksamheten.
 

Tillsynsavgift

Region Gotland tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av försäljning av tobak, e-cigaretter, nikotinprodukter, folköl och läkemedel.
 

Följande avgifter gäller:

Försäljning av ett av produktslagen, det vill säga tobak, folköl eller läkemedel: 1 700 kronor per år.


Försäljning av två av produktslagen tobak, folköl eller läkemedel (exempelvis försäljning av tobak och folköl): 2 550 kronor per år.
 

Försäljning av alla tre produktslagen, det vill säga försäljning av tobak, folköl och läkemedel: 3 400 kronor per år. 
 

Försäljning av tobak om verksamheten också har serveringstillstånd: 850 kronor per år.

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?