Kontakt

Biträdande enhetschef, Lotsen
Anna Herlöfsson
Ansvarar för inskrivning i förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola
Telefon: 0498-20 36 28
E-post: anna.herlofsson@gotland.se

Adress: Mästergatan 5E, 62182  Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny i Sverige - inskrivning i förskola och grundskola

Alla nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska tas emot via Lotsen - den centrala mottagningen som har hand om att  skolplacera elever som är nyanlända i Sverige och skriva in barnen i förskola.

Läs mer om mottagandet