Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skadad blåsfunktion anmäls enligt lex Maria

En icke fungerande skanner ledde till att man inte i tid upptäckte att en patient hade överfylld blåsa. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

- En urinblåsa som blir utspänd under lång tid har svårt att återfå sin funktion, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Efteråt får man svårt att tömma blåsan på vanligt sätt och besvären kan bli bestående. Därför ser vi det här som en allvarlig vårdskada, säger han.

Händelsen
Kvinna i 60-årsåldern drabbades av stroke och blev inlagd på Visby lasarett. Under vårdtiden fick hon urinstämma. Innan det upptäcktes och åtgärdades hade blåstömningsförmågan slagits ut. Kvinnan har sedan dess kvar-kateter (KAD).

Sjukvårdens internutredning visade att den skanner som man mäter blåsfyllnad med inte visade rätt värden vid den här tidpunkten. Händelsen har lett till en rutin för årlig kontroll av skanners på lasarettets medicinsk tekniska avdelning. Personalen på vårdavdelningarna har också gjorts uppmärksamma på det inträffade och att, förutom skanning, man alltid ska göra en klinisk bedömning.