Kontakt

Kultur och Fritidsavdelningen
Lokalbokningar
E-post: bokning@gotland.se

Fritidsstrateg 
Per Wallstedt
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Gotland Convention Bureau
Frida Lindroth
E-post: convention@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto: Anna Sundström

Evenemangslotsning

Vi lotsar dig vidare till rätt instans när du vill genomföra ett publikt kulturevenemang på Gotland.