Kontakt

Kultur och Fritidsavdelningen
Lokalbokningar
E-post: bokning@gotland.se

Fritidsstrateg 
Per Wallstedt
E-post: per.wallstedt@gotland.se

Gotland Convention Bureau
Frida Lindroth
E-post: convention@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arrangera evenemang

Det är mycket att tänka på när du ska arrangera ett evenemang. För att skapa ett lyckat evenemang krävs god planering och ett gott samarbete med professionella partners.

Inför de flesta större evenemang behöver du ansöka om tillstånd. Ibland är det dessutom flera olika remissinstanser som ska höras. Det är därför bra att du börjar planera ditt evenemang i god tid.
 

I länken till tillståndsguiden till vänster ger vi dig en bild av vilka steg som du kan behöva gå igenom när du ska arrangera ett evenemang.