Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Johann Malmström
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om att etablera företag på Gotland.

Det bor drygt 57 000 invånare här permanent, ytterligare cirka femtusen pendlar och nästan en miljon (drygt 800 000) besöker oss årligen. 

Vanliga branscher på Sveriges vackraste plats är distansoberoende inom informations- och kommunikationsteknik, besöksnäring och handel, kreativa- och kulturella näringar, jordbruk och småskalig livsmedelsförädling. Den största andelen företag är en- eller fåmansbolag. 

Här hittar du mer fakta och statistik.

I dagsläget har mer än 97 procent av öns hushåll tillgång till fiber.  

Ett tips är att gå med i ett företagarnätverk. 
 

Mer om nätverk och organisationer.

Inflyttarbyrån hjälper dig praktiskt med att tipsa om hur du kan söka bostad, informera om de gotländska skolorna och bjuder in till populära månadsträffar i sociala nätverk, där nyinflyttade upptäcker ön tillsammans. Jobbar inte alla i familjen i företaget så lotsar vi dig till tips om arbetsgivare på ön.


Kontakta Inflyttarbyrån; experter på inflyttning till Gotland! 

Året runt har vi:

  • två dagliga färjeturer Visby-Nynäshamn 
  • en daglig färjetur Visby-Oskarshamn
  • cirka tio flygförbindelser Visby-Bromma och Visby-Arlanda varje dag
  • direkt flygförbindelse till Göteborg och Malmö flera gånger per vecka.

Under turistsäsongen mångdubblas färjeturerna och flygförbindelserna. Då tillkommer också färja till Västervik och ännu fler inrikes- och utrikesdestinationer för flyget. 

Som folkbokförd på Gotland får du rabatt på Destination Gotlands färjeturer.