Kontakt


Enhet Geografisk Information

För beställning av utstakning och lägeskontroll
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se

För beställning av nybyggnadskartor
E-post: kartor@gotland.se

För frågor om belägenhetsadresser
E-post: adresser@gotland.se

För frågor om geografiska informationssystem
E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kartor och mätning

Om du till exempel planerar för ett byggprojekt kan vi hjälpa dig med olika typer av kartor, geografisk information och mätningstjänster. 

 
Region Gotlands kartor

Region Gotlands kartor innehåller mängder med information för dig som boende, besökare och företagare på Gotland. I Gotlandskartan har vi samlat det mesta, men här hittar du också separata kartor för till exempel lekplatser, detaljplaner och historiska kartor

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet.  

Till en bygglovsansökan ska alltid en karta bifogas. Beroende på var och vad du ska bygga krävs antingen nybyggnadskarta, förrättningskarta eller kopia på fastighetskarta.

Mer information om kart- och mättjänster inom Region Gotland