Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Finansiering

Det finns olika möjligheter för dig som företagare att få finansiering. Här har vi samlat några exempel på företagsfinansiärer.  

Almi erbjuder finansiering till nystartade och befintliga företag. Almi har också stöd och finansiering för produktutveckling och innovationer.

Mer information
Almi Företagspartner Gotland

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. 

Mer information
Almi Invest

Gotlands Lokalfinansiering är länken mellan gotländska företag som behöver finansiering och de personer som är villiga att hjälpa dessa företag. 

Mer information
Gotlands Lokalfinansiering

Länsstyrelsen arbetar regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik. Målet är att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart, samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. 


 

Leader Gute är en ideell förening. Den genomför den lokala strategi för Gotland som har tagits fram för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Mer information
Leader Gute 

Science Park Gotland Invest investerar i gotländska startups och tillväxtbolag 

Mer information
Sience Park Gotland Invest