Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Johann Malmström
Näringslivsstrateg
Telefon: 0498-26 95 95
E-post: johann.malmstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rådgivning, finansiering och stöd

Det finns olika sätt för företagare att få rådgivning och hitta finansiering. Vi har samlat matnyttig information om offentligt finansierade rådgivare och finansiärer samt Region Gotlands företagsstöd.

Nedan ser du några exempel på organisationer som kan hjälpa dig på vägen.

Almi Företagspartner erbjuder gratis rådgivning för både nya och befintliga företagare. Almi har också starta-eget-kurser och utvecklingsprogram.

Mer information
Almi Företagspartner Gotland

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. 

Mer information
Business Sweden

Coompanion ger råd och stöd till personer som vill starta kooperativa företag. 

Mer information 
Coompanion Gotland

Här får du kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.

Mer information:
Energicentrum Gotland
 

Exportkreditnämnden har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Mer information
Exportkreditnämnden

Hushållningssällskapet på Gotland bedriver försöksverksamhet och omfattande rådgivningstjänster som spänner över bygg, ekonomi, miljö, växtodling, ekologiskt lantbruk, husdjur, företagsutveckling på landsbygden, avbytartjänst samt mat- och hälsofrågor. 

Mer information
Hushållningssällskapet på Gotland

Gotland Grönt Centrums affärsidé är att utbilda, utveckla och sälja tjänster inom naturbruk och lantbruksprodukter samt vara en attraktiv mötesplats för de gröna näringarna.

Mer information
Gotland Grönt Centrum 

Enterprise Europe Networks ger bland annat stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

Mer information
Enterprise Europe Network

Science Park Gotland har en företagsinkubator där du som har en affärsidé med tillväxtpotential kan få stöd. De erbjuder även evenemang och driver nätverk inom exempelvis den gotländska teknikbranschen, e-handeln och spelindustrin.

Mer information 
Science Park Gotland

Verksamt.se är en webbportal som riktar sig till företagare. Den innehåller information och tjänster från statliga myndigheter så som Skatteverket och Bolagsverket.

Mer information
Verksamt.se