Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Hot och våld i nära relationer


Våld är vanligt

Det är många som blir utsatta för saker de inte vill.
Det är vanligt även om man inte pratar om det så ofta.
Våld kan vara många olika saker.
 

Det är våld om någon

 • Slår dig
 • Tvingar dig att göra saker du inte vill
 • Hotar dig
 • Försöker hindra dig från att träffa dina vänner eller släktingar
 • Kallar dig fula ord
 • Tvingar dig att ha sex mot din vilja
 • Lurar dig på pengar
 • Kräver att du ska göra något du inte klarar av
 • Hindrar dig från att få den hjälp du behöver

 

Här kan du få hjälp

 • Ring polis eller socialjour, telefon 112.
 • Ring kvinnofridslinjen, telefon 020-50 50 50.
 • Berätta för personal du litar på.
 • Ring till handläggare. De kan hjälpa dig med insatser. Region Gotlands växel: 0498-26 90 00. Säg att du vill prata med en LSS-handläggare.
 • Ring till anhörigstödet om du vill ha råd och stöd. Region Gotlands växel: 0498-26 90 00. Säg att du vill prata med anhörigstödet.

Här finns mer information om hot och våld i nära reltationer