Kontakt

Frågor om som kursplaner, meritpoängbedömning med mera ställs till Lernia på telefon: 0771-650 600 eller e-post: yh@lernia.se

Inger Halvarsson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 05 
E-post: inger.halvarsson@gotland.se

Stefan Andreasson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-26 95 59
E-post: stefan.andreasson@gotland.se

 
Om du har frågor om hur det är att jobba som medicinsk sekreterare och hur jobbutsikterna ser ut efter utbildningen kan du kontakta:
anna.glas@gotland.se enhetschef för Vårdadministrativ service vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller therese.kullaker@gotland.se HR-chef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 

therese.kullaker@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Medicinsk sekreterare - vårdadministratör

I augusti 2018 startar en ny omgång av den tvåårig yrkeshögskoleutbildning (400 YH-poäng) till vårdadministratör/medicinsk sekreterare.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag.

Efter utbildningen har du kunskaper så att du kan utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och kunna medverka i kvalitets- och utvecklingsarbeten. Yrket har utvecklats mycket under de senaste tjugo åren. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

Vårdadministratörsutbildningen genomförs på närdistans och föreläsningar kommer att sändas via videolänk från Luleå och Östersund till de studerande på Kompetenscentrum Gotland.

YH-utbildningen ges i samarbete med Lernia, Region Jämtland/Härjedalen och Norrbottens läns landsting. 

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker här

Utskriftsvänlig information

Det finns ett stort behov av medicinska sekreterare

Efter utbildningen finns det goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor i hela landet och kommer att vara  fortsatt stort de närmaste åren. Det stora behovet beror bland annat på pensionsavgångar och att det under lång tid har funnits en brist på utbildade medicinska sekreterare.