Kontakt

Enheten för hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nätverk och organisationer

På Gotland finns flera lokala näringslivsföreningar och nätverk där du kan knyta nya kontakter och utbyta kunskap.

Det är alltid en fördel att känna till branschkollegor eller blivande samarbetspartners. Samverkan kan vara en framgångsfaktor som stärker mindre företag både vid upphandlingar, produktion och distribution. 
 

Saknar du ett nätverk eller en organisation här nedan? Kontakta oss så kan vi komplettera listan.