Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Starta företag

Almi företagspartner - För dig som vill starta företag

Vill du ha hjälp med att utveckla din idé och affärsrådgivning? Almi Företagspartner har Region Gotlands uppdrag att stödja nyföretagare. Kontakta dem för rådgivning om att starta företag. 

 

Coompanion Gotland - För dig som vill starta kooperativt företag

Har du för avsikt att starta kooperativt företag kan Coompanion Gotland hjälpa till. 

Sök tillstånd och gör nödvändiga anmälningar 

Du kan exempelvis behöva söka tillstånd och göra vissa anmälningar för din verksamhet. Här hittar du viktig information om detta.