Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Starta företag

Företagslotsen kan vägleda dig när det gäller kontakter med Region Gotland och andra myndigheter. 
 
Vill du ha hjälp med att utveckla din idé och affärsrådgivning? Almi Företagspartner har Region Gotlands uppdrag att stödja nyföretagare. Kontakta dem för rådgivning om att starta företag. 
 
Ha du för avsikt att starta kooperativt företag kan Coompanion Gotland hjälpa till.