Kontakt

Upphandlingsstödsenheten, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlands flagga på Visby ringmur

Region Gotlands avtal

Region Gotland har i dagsläget flera avtal med olika leverantörer. I vår avtalslista kan du se en förteckning över många av våra avtal.