Kontakt

Upphandlarna, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avtalslista

Region Gotland har i dagsläget knappt 200 avtal med drygt 300 leverantörer. I vår avtalslista kan du se alla avtal. 

Vi påbörjar en ny upphandling ett till två år innan det befintliga avtalet går ut.
 

Region Gotlands avtalslista.