Kontakt

Upphandlarna, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: upphandlarna@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lämna anbud

Är du intresserad av att lämna anbud i en upphandling? Här kan du läsa mer om upphandling och vad som gäller. 

Region Gotland eftersträvar en god konkurrens i alla upphandlingar som vi genomför. Samtliga upphandlingar över 700 000 (1 200 000 för LUF) kronor annonserar vi i annonseringsdatabasen TendSign. En lista med våra annonser finns under rubriken Aktuella upphandlingar.
 

Det finns även en avtalslista med de avtal som vi har idag. Vi påbörjar en ny upphandling ett till två år innan det befintliga avtalet går ut.
 

Olika typer av upphandling

Det finns två typer av upphandling: direktupphandling och annonserad upphandling.
 

Direktupphandling
Inköp av varor och tjänster som det inte finns avtal på genomförs som en direktupphandling om beloppet inte överstiger 700 000 (1 200 000 för LUF) kronor per år. En direktupphandling behöver inte annonseras. Region Gotland eftersträvar dock en effektiv konkurrens.

Företag som har produkter eller tjänster som inte finns på avtal får marknadsföra dessa till de verksamheter som har behov av varan eller tjänsten.
 

Annonserad upphandling
Om beloppet för ett inköp av en vara eller tjänst överstiger 700 000 (1 200 000 för LUF) kronor annonserar vi alltid den. Alla företag har rätt att lämna anbud i en sådan upphandling.